Analysointipalvelut

Valtiokonttori, Palkeet ja muut konsernitoimijat tuottavat analyyseja mm. talouteen, henkilöstöön, hankintoihin sekä tilannekohtaisiin substanssitarpeisiin liittyen.

Analyysien avulla voidaan selittää ilmiöiden yhteyksiä, vertailla virastoja/osastoja toisiinsa ja ennakoida tulevaa kehitystä. Analyyseja voidaan toteuttaa niin yksittäisen viraston kuin myös hallinnonalojen ja koko valtiokonsernin tarpeisiin.

Konsernitoimijoiden roolit

Tietojohtaminen on ajankohtaista kaikilla valtion yhteisten palvelujen tarjoajilla. Analysointipalvelujen vastuut jakautuvat konsernitoimijoiden välillä seuraavasti:

Valtiokonttori: Ministeriöiden ja valtionkonsernin strategista johtamista ja kehittämistä tukevat analysointipalvelut

Palkeet: Virastokohtaiset talous- ja henkilöstöhallinnon analysointipalvelut

Hansel: Julkishallinnon hankintojen analysointipalvelut

Senaatti: Virastojen tilahallinnon analysointipalvelut

Mitä asiakas saa?

Analysointipalvelusta asiakas saa ajan tasalla olevaa asiantuntevaa palvelua tiedolla johtamisen tueksi erikseen sovittavan analyysin muodossa. Palvelukokonaisuudesta riippuen asiakkaalle on tarjolla tukea tulosten tulkitsemiseen, joko palveluun sisältyen tai erikseen sovittaessa sekä toimenpiteiden tekemiseen tulosten perusteella.

Osana analysointipalveluita analyytikot tarjoavat konsultointia tarpeiden tunnistamiseen / ongelmien määritykseen sekä analysointivälineiden hyödyntämiseen.

Yhteystiedot

Analysointipalveluihin saat yhteyden sähköpostitse:

  • analysointipalvelut (at) valtiokonttori.fi
  • analyysipalvelut (at) hansel.fi
  • analysointipalvelut (at) palkeet.fi