Viola Luokkala

Korkeakouluharjoittelija, Valtiokonttori

Viola Luokkala työskentelee valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnin parissa Valtiokonttorilla korkeakouluharjoittelijana. Osana vastuullisuustiimiä hän tukee valtion ministeriöitä, virastoja ja laitoksia vastuullisuusraportoinnissa esimerkiksi järjestämällä työpajoja ja tilaisuuksia sekä viestimällä. Lisäksi Viola on toinen Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi – yhteenveto ministeriöiden, virastojen ja laitosten vastuullisuusraporteista 2021 -julkaisun kirjoittajista ja onkin sitä kautta perehtynyt laaja-alaisesti valtionhallinnon työhön kestävän kehityksen näkökulmasta.

Yhteiskunnallinen muutos ja kestävä kehitys ovat Violan mielenkiinnon kohteita. Viola näkee, että uudet ideat ja yhteistyö eri toimijoiden välillä ovat keskeisessä roolissa kestävyysmurroksessa. Muutos kestävämpään tapaan toimia ei synny itsestään, vaan on tärkeää löytää keinoja ja työkaluja toimintamme arvioimiseksi ja kehittämiseksi sekä tietenkin siihen tärkeimpään: tekemiseen.

viola.luokkala@valtiokonttori.fi
0295 502 145