Tarja Sinivuori-Boldt

finanssineuvos, valtiovarainministeriö

[#töissävaltiolla]

Tarja Sinivuori-Boldt on finanssineuvos valtiovarainministeriön valtionhallinnon kehittämisosastolla. Hän työskentelee vuosi sitten asetetun Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman, eli Hankinta-Suomen, ohjelmajohtajana. Tarjaan kannattaa olla yhteyksissä, jos haluaa mukaan Hankinta-Suomi yhteistyöhön tai keskustella eri hankkeiden ja ohjelmien mahdollisista synergioista ja rajapinnoista hankintojen kehittämisen kanssa tai muutoin vain miettiä mihin kaikkeen hankinnoilla voi vaikuttaa.

Aikaisemmin Tarja on työskennellyt muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön Kilpailupolitiikkaryhmässä ja Kilpailuvirastossa. Näistä tehtävistä on jäänyt pääomaksi vahva asiantuntemus ja innostus laajaan kilpailuoikeudelliseen sääntelyyn kuten hankintalaki, EU:n valtiontukisääntely, kilpailulaki sekä kilpailuneutraliteetti.

Tarjalla on juristin koulutus ja aikaisempaa työkokemusta yksityiseltä sektorilta kaupallista tehtävistä. Nämä yhdistettynä julkisten hankintojen vaikuttavuuden kehittämiseen liittyviin tehtäviin antavat näkemystä asioiden monimutkaisista rajapinnoista ja mahdollisuuden miettiä asioita eri kanteilta.

tarja.sinivuori-boldt@vm.fi
0295530433