Maija Faehnle

erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus

Maija Faehnle toimi vuorovaikutusvastaavana ja tutkijana strategisen tutkimuksen CORE-hankkeessa, joka kehitti Suomeen sopivia yhteisen ongelmanratkaisun käytäntöjä. CORE eli  “Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa” (CORE) toi julkisen hallinnon, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin toimijoita yhteen käytännön tapaustutkimuksissa ja käynnisti yhteistoiminnallisen hallinnan koulutusta Suomessa.

Faehnlen tausta on erityisesti kaupunkien kansalaistoiminnan ja ihmisläheisen hallinnan tutkimus- ja kehittämistehtävissä. Hän viihtyy monialaisilla tutkimuksen ja käytännön rajapinnoilla, joilta avautuvat niin ihmisten arki kuin systeemitason näkymät. Hän uskoo, että hyvin suunnitellut ja mukautumiskykyiset yhteistyön rakenteet auttavat yhteisöjä niin akuutteihin ongelmiin reagoimisessa kuin proaktiivisessa tulevaisuuden rakentamisessa.