Lasse Peltonen

professori, Itä-Suomen yliopisto

Lasse Peltonen toimii ympäristökonfliktien hallinnan professorina Itä-Suomen yliopistossa. Peltonen toimi johtajana hiljattain päättyneessä strategisen tutkimuksen CORE-hankkeessa, joka kehitti yhteisen ongelmanratkaisun käytäntöjä suomalaisessa ympäristösuunnittelussa ja -päätöksenteossa. CORE toi yhteen julkisen hallinnon, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin toimijoita käytännön tapaustutkimuksissa ja käynnisti yhteistoiminnallisen hallinnan koulutusta ja kapasiteetin rakentamista Suomessa.

Peltosen tausta on ympäristöpolitiikan ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen piirissä. Hän on tutkinut erilaisia ympäristökiistoja ja konfliktinratkaisua mm. yhdyskuntasuunnittelun, luonnonvarojen käytön ja luonnonsuojelun kysymyksissä. Peltonen on kiinnostunut yhteistyön, osallistumisen ja ongelmanratkaisun prosesseista ympäristökonfliktien ennakoinnin ja ratkaisun kehittämiseksi. Akateemisen työnsä ohella hän soveltaa neuvottelevan ongelmanratkaisun ja sovittelun menetelmiä käytännön työssään vuonna 2013 perustetussa Akordi Oy:ssä.