Jukka Kyhäräinen

kehittämisen asiantuntija,
Verohallinto,