Ismo Pölönen

Ympäristöoikeuden professori, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

Ismo Pölönen toimi oikeustieteellisen osahankkeen johtajana ja tutkijana strategisen tutkimuksen CORE-hankkeessa, joka kehitti Suomeen sopivia yhteisen ongelmanratkaisun käytäntöjä. Hänen vetämässä työpaketissa analysoitiin sääntely roolia yhteistoiminnallisessa ongelmien tunnistamisessa ja ehkäisyssä sekä erilaisten intressien yhteensovittamessa.

Pölönen työskentelee ympäristöoikeuden professorina Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Viimeaikaisessa tutkimustoiminnassaan hän on keskittynyt erityisesti kaivossektorin sääntelyyn.  Hän on profiloitunut sekä monitieteisesti orientoituneena tutkijana että käytännön ympäristöjuridiikan asiantuntijana. Hän painottaa tarvetta tunnistaa lainsäädäntömalleissa tasapaino riittävän täsmällisen ja riittävän joustavan sääntelyn välillä. Riittämätön oikeudellinen kontrolli johtaa usein ympäristöllisten ja muiden tavoitteiden saavuttamatta jäämiseen. Liian yksityiskohtainen ja jäykkä sääntely aiheuttaa puolestaan kustannustehottomuutta ja hyväksyttävyysvajetta.