antti.seppanen@valtiokonttori.fi
0295 502 153

Antti Seppänen

Kehittämispäällikkö, Valtiokonttori

Antti Seppänen työskentelee Valtiokonttorin valtionavustuspalveluissa kehityspäällikkönä. Hän on mukana monissa verkostoissa mm. Kaiku, Työ 2.0 ja tietojohtamisen verkosto.

Seppäsen vahvuuksia ovat ratkaisukeskeinen ote sekä vahva usko osallistamiseen. Hän uskoo vuorovaikutuksen ja kuuntelemisen voimaan ja pyrkii hyödyntämään erilaisuutta voimavarana.

Antti haluaa kehittää virastojen valtionavustustoimintaa ja tietojohtamista dialogisempaan ja ilmiölähtöisempään suuntaan. Hän myös uskoo tarinoiden merkitykseen päätösten ja kehittämisen taustalla. Verkostojen hallinta ja siilorajojen ylitse tapahtuva kehittäminen ovat hänelle tärkeitä teemoja.