Anni Toiviainen

Vastuullisuusasiantuntija, Valtiokonttori

Anni Toiviainen työskentelee Valtiokonttorissa vastuullisuusasiantuntijana valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnin parissa. Annin työpöydältä löytyy monenlaisia valtionhallinnon kestävyystyön kehittämistehtäviä, kuten vastuullisuusraporttien yhteenvedon työstämistä, viestintää sekä vastuullisuusverkoston toiminnan kehittämistä ja koordinointia. Kestävässä kehityksessä Annia kiehtoo sen moniulotteisuus: hyvinvoivan ja luonnon kantokyvyn rajoissa toimivan yhteiskunnan jälleenrakentaminen vaatii toimia kaikkialla yhteiskunnassa.

anni.toiviainen@valtiokonttori.fi
+358 29 550 2204