Anne Sores

kehityspäällikkö, Hansel Oy

[#töissävaltiolla]

Annella on pitkä kokemus julkisista hankinnoista niin valtion, kunnallishallinnon kuin yksityisenkin sektorin näkökulmasta. Nyt Anne käyttää laajaa osaamistaan kaikkien julkisten hankkijoiden hyväksi Hanselin kehittämispalveluissa. Kehittämispalveluista saat osaamista ja tukea hankintatoimesi nykytilan selvittämiseen sekä kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Anne on ollut mukana kehittämässä hankintatoimen prosesseja sekä yhtenäisiä toimintamalleja muun muassa valtionhallinnon tilausten ja ostolaskujen hallintajärjestelmän (Handi-palvelu) käyttöönottojen yhteydessä. Ihan erityisesti Annea kiinnostaa muutosten johtamisen ja toteutuksen tukeminen organisaatiossa sekä sopimushallinta ja ostamisen kehittäminen. Anne auttaa mielellään myös sinua kaikissa hankintatoimen kehittämiseen liittyvissä pohdinnoissa, ota rohkeasti yhteyttä!

anne.sores@hansel.fi
0294 444 313