anna.tonteri@tem.fi
0295047163

[#töissävaltiolla]

Anna Tonteri

Johtava asiantuntija, vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus, työ- ja elinkeinoministeriö

Anna Tonteri työskentelee johtavana asiantuntijana Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksessa työ- ja elinkeinoministeriössä. Hän auttaa ministeriötä, virastoja ja kuntia hankkimaan vaikutuksia suoritteiden sijaan. Anna vastaa muun muassa Hankinta-Suomi-strategian työryhmästä, jonka tehtävänä on edistää vaikuttavuusperusteisia hankintoja.

Annalla on usean vuoden kokemus vaikuttavuusinvestoimisen markkinan ja vaikuttavuusperusteisten hankintojen kehittämisestä Suomessa. Aiemmin hän työskenteli asian parissa Sitrassa. Viime vuosien aikana kiinnostus ja konkreettiset aloitteet ovat lisääntyneet merkittävästi, ja Anna uskoo, että keskittymällä vaikutuksiin luodaan hyvinvointia ja käytetään verovarat viisaasti.

Vaikuttavuuden haltuunotto ei ole aina yksinkertaista, koska ilmiöt ovat laajoja. Annan mielestä kaikki askeleet kohti vaikuttavuutta ovat kuitenkin tarpeen – lähtötelineisiin ei auta jäädä, vaikka täydelliseen tulokseen ei heti päästäisikään. Tarvitaan pitkäjänteistä työtä, ekosysteemiajattelua ja yhteiskehittämistä. Anna jakaa mielellään ajatuksia ja auttaa kaikissa vaikuttavuuteen liittyvissä kysymyksissä.