Hyppää sisältöön

Kaiku-kehittämisraha

Kaiku-raha on työelämän kehittämiseen tarkoitettu harkinnanvarainen kehittämisraha, jolla tuetaan valtion virastoja ja laitoksia uudistumaan tulevaisuuden työelämän tarpeiden suuntaisesti. Rahoitusta voidaan myöntää:

  • Valtion organisaatioiden kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin, joiden tavoitteena on, että virastot oppivat ja uudistuvat työn murroksessa.
  • Organisaatiokohtaisiin ja erityisesti poikkihallinnollisiin yhteishankkeisiin.
  • Kaikkien hallinnonalojen hankkeisiin ja erityisesti vuonna 2020 turvasektorin (24/7) kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin.
  • Tietoa vanhoista ja meneillään olevista hankkeista löydät Kaiku -hankerekisteristä.

Millaisiin hankkeisiin Kaiku-raha on tarkoitettu?

Kehittämisrahaa myönnetään valtion organisaatioiden uudistumis- ja kokeiluhankkeisiin, joiden tarkoituksena ovat

  • Johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen
  • Turvallisen työn edellytysten parantaminen
  • Uudistumiskykyyn, työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyvän tietojohtamisen edistäminen
  • Työntekijäkokemuksen parantaminen
  • Työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen
  • Jatkuvan oppimisen edistäminen

Kaiku-rahan käyttötarkoitus:

Ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen hankinta.
Voidaan kustantaa myös valtion henkilöstön itse toteuttamista hankkeista aiheutuneita, konsulttityötä vastaavia palkkakustannuksia osana isompaa kokonaisuutta silloin, kun Kaiku-kehittäjä tai muu kehittäjä-kumppani työskentelee asiantuntijana toisessa virastossa tai kun hankkeen hakijana on useiden työpaikkojen muodostama verkosto.

Kaiku-rahaa ei myönnetä:

henkilön tai henkilöiden henkilöstökoulutuksen osallistumis- ja kurssimaksuihin
virkistys- ja liikuntatoimintaan,
yksittäisiin tapahtumiin,
laitehankintoihin, kyselymittareihin, järjestelmähankintoihin tai lisensseihin (esim. erilaiset kyselyt, arvioinnit ja sovellukset)
päivärahoihin ja osallistujien matka-, ateria- tai majoituskustannuksiin