Yhteistyössä! – jotta me kaikki voimme hyvin

THL on uudistamassa toimintaa. Vuonna 2020 suuret muutokset koskivat toiminnan organisoimista ja yhteisten teemojen tunnistamista. Vuonna 2021 pääpaino on yhteisen THL-toimintakulttuurin uudistamisessa: haluamme olla entistä vuorovaikutteisempia, asiakaslähtöisempiä ja edistää yhteisessä työssä THL:n tavoitteita. THL:n eri yksikkö- ja osastorajat ylittävä horisontaalityö ja sen kehittäminen on yksi tärkeä toimintakulttuurin kehittämisen painopiste.

Hankkeen tavoitteena on lisätä vuoropuhelua ja yhteistä tekemistä niin organisaatiomme sisällä kuin suhteessa yhteistyökumppaneihimme ja asiakkaisiimme. THL:n sisällä teemme yhdessä yhteistä työtä. Tämän vahvistamiseksi tuemme hankkeella vuorovaikutteista kulttuuria ja siihen liittyvää osaamista sekä tuemme jo nimettyjen, yhteisten horisontaalisten teemojen parissa tehtävää työtä.

Hankkeessa järjestetään fasilitoituja (etä)työpajoja ja muita yhteisiä tilaisuuksia uuden organisaation toiminnan käynnistämiseen yhteisen toimintakulttuurin kehittämiseksi/omaksumiseksi – yhteiset tavat johtaa, tehdä yhteistyötä, tunnistaa yhteistä osaamista ja suunnitella sen kehittämistä. Horisontaalitoiminnan osalta sekä ilmiötyölle ja horisontaalisille teemoille asetetaan tavoitteet/toimintasuunnitelma ja järjestetään yhteisiä
tilaisuuksia, työpajoja ja muita tilaisuuksia toimintasuunnitelmien toteuttamiseksi.

Hankkeen toimenpiteitä ovat:

  • koko henkilöstön valmennus vuorovaikutteiseen toimintatapaan ja toisen ihmisen kohtaamiseen, rohkeus kohtaamiseen (Ira Lange) – on osa vuorovaikutteisen toimintakulttuurin kehittämisen kokonaisuutta
  • fasilitoitu tuki horisontaalisten teemojen tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien asettamiselle
  • toteutetaan ilmiö- ja horisontaalityön työpajoja/verkostoseminaareja, joihin kutsutaan yhteistyökumppaneita ja ulkopuolisia asiantuntijoita innostajiksi ja kannustajiksi yhteiseen tekemiseen