Yhteistyöllä eheäksi

Keski-Suomen käräjäoikeus on ollut tehokkuussyistä pitkään jakautuneena erillisiin rikos- ja pakkokeino sekä riita-, hakemus- ja insolvenssiosastoihin. Rikosasioiden määrä on kasvanut viime vuosina ja rikososaston henkilökunnan, etenkin sihteereiden kokema työkuormitus on ollut kova. Samanaikaisesti osastojen toiminta ja työssä koettu hyvinvointi on eriytynyt. Myös työkierto, eli lainkäyttöhenkilökunnan siirtyminen osastolta toiselle on ollut vähäistä. Samoin uusien työntekijöiden perehdyttämisessä on ollut haasteita. Tilanne on kärjistynyt vuoden 2022 aikana, mikä on näkynyt työyhteisötaitojen heikentymisenä. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi käräjäoikeudessa on päätetty toteuttaa organisaatiomuutos, joka astuu voimaan 1.1.2024.

Hankkeen tavoitteena on uudenlaisen johtamis- ja työyhteisökulttuurin luominen osana organisaatiomuutosta. Tavoitteena on luoda keskustelun ja yhdessä tekemisen kautta keskinäiseen luottamukseen perustuva, vuorovaikutteisempi ja itseohjautuvampi toimintakulttuuri käräjäoikeuden osastoille. Hankkeessa käytetään esihenkilöitä ja alaisia osallistavia opetusmenetelmiä.