Yhteisiä palveluja ammattiylpeydellä, yhdessä, rakentavasti ja suunnitelmallisesti

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen.

Ulosoton organisaatio uudistui, kun nykyisistä 22 ulosottovirastosta ja Valtakunnanvoudinvirastosta muodostettiin 1.12.2020 alkaen uusi virasto, Ulosottolaitos. Uudistuksessa perustettiin 420 hengen Yhteisten palvelujen toimintayksikkö, joka tuottaa valtakunnallisesti asiakaspalvelun, kirjaamo ja asianhallinta sekä maksuliike toiminnot ja alueellisesti toimistopalvelut kattaen yleiset hallintotehtävät, realisoinnin ja tarkastus- ja tukipalvelut. Yhteisten palvelujen henkilöstö on hajasijoitettu 64 toimipaikkaan. Työn tekemisen tapojen muutos on suuri ja toiminnan organisoitumisen kehittämisen tarve huomattava. Uudistuksessa toimintoja siirtyi yksiköiden välillä, tiimi- ja esimiesrakenteet muuttuivat, syntyi kokonaan uusia palveluja, rooleja ja tehtäviä. Yhteisten palvelujen henkilöstön massarekrytointi yksikköön jatkuu vielä ainakin lähimmän kuuden kuukauden ajan.

Hankkeen päätavoiteena on selvittää yhteisten palvelujen arvoketjut eri työvaiheineen Ulosottolaitoksessa. Välillisenä tavoitteena ovat

  • Toimintakulttuurin uudistaminen,
  • uudistumiskykyyn liittyvän tietojohtamisen edistäminen,
  • työntekijäkokemuksen parantaminen,
  • jatkuvan oppimisen edistäminen

Hankkeen tuloksena syntyvät yhteisten palvelujen prosessien kuvaukset ja kaaviot sekä
yhteisten palvelujen ja ulosottolaitoksen sisäisen yhteistyön kehittyy ja sujuvoituu. Hanke haastaa uudenlaiseen ajatteluun ja lisää toiminnan läpinäkyvyyttä.