Yhteinen toimintakulttuuri Tunturi-alueella

Valterissa on keväästä 2022 lähtien ollut uudistettu johtamismalli, jossa yksi rehtori johtaa ja vastaa sekä Tervaväylän toimipistettä (2 yksikköä) Oulussa sekä Mäntykankaan toimipistettä Kuopiossa. Monialainen henkilöstö (opettajat, kuntouttajat, ohjaajat sekä tukipalvelujen työntekijät) työskentelee vaativan erityisen tuen oppilaiden kanssa, joten arjen työ on psyykkisesti, sosiaalisesti sekä fyysisesti kuormittavaa ja arjen tilanteet hyvin nopeasti muuttuvia. Työtä tehdään yhdessä ja monialainen työ edellyttää ratkaisukeskeisyyttä, joustavuutta ja paineensietokykyä. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla on työnantajan entistä tärkeämpää vahvistaa työntekijöiden voimavaroja, jotta he sitoutuvat haastavaan työtehtävän ja sekä organisaation strategiaan (monialaisuus, ohjauspalvelutoiminta, varhaiskasvatus, pidennetty oppivelvollisuus).

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sekä yksilö- että yhteisötasoilla voimavaroja, itsetuntemusta, omaa ammatillista roolia monialaisen yhteisön jäsenenä sekä arjen yhteenkuuluvuutta. Uudistumista, kehittämistä, joustavuutta uusissa muuttuvissa tilanteissa tarvitaan lisää.