Yhteinen toimintakulttuuri Tunturi-alueella

Valterissa on keväästä 2022 lähtien ollut uudistettu johtamismalli, jossa yksi rehtori johtaa ja vastaa sekä Tervaväylän toimipistettä (2 yksikköä) Oulussa sekä Mäntykankaan toimipistettä Kuopiossa. Monialainen henkilöstö (opettajat, kuntouttajat, ohjaajat sekä tukipalvelujen työntekijät) työskentelee vaativan erityisen tuen oppilaiden kanssa, joten arjen työ on psyykkisesti, sosiaalisesti sekä fyysisesti kuormittavaa ja arjen tilanteet hyvin nopeasti muuttuvia. Työtä tehdään yhdessä ja monialainen työ edellyttää ratkaisukeskeisyyttä, joustavuutta ja paineensietokykyä. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla on työnantajan entistä tärkeämpää vahvistaa työntekijöiden voimavaroja, jotta he sitoutuvat haastavaan työtehtävän ja sekä organisaation strategiaan (monialaisuus, ohjauspalvelutoiminta, varhaiskasvatus, pidennetty oppivelvollisuus).

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sekä yksilö- että yhteisötasoilla voimavaroja, itsetuntemusta, omaa ammatillista roolia monialaisen yhteisön jäsenenä sekä arjen yhteenkuuluvuutta. Uudistumista, kehittämistä, joustavuutta uusissa muuttuvissa tilanteissa tarvitaan lisää.

Hankkeen päättymisvaiheen kuvaus

Hankkeen aikana koulutuksen sisältö alkoi elämään koulujen arjessa työntekijöiden puheissa. Kouluttaja Krisse Lipposen tuoma positiivisen psykologian viitekehys toi ratkaisukeskeisyyden keskusteluissa esille nousseisiin aiheisiin. Taito tunnistaa hyvän työyhteisön ominaisuuksia vahvistui ja rohkeus ottaa puheeksi haastaviakin tilanteita lisääntyi. Koulutus mahdollisti tärkeiden teemojen äärelle pysähtymisen. Työkaverit tulivat aiempaa tutuimmiksi toinen toiselleen. Olemme matkalla kohti avoimempaa toimintakulttuuria.

Meille keskeisiä käsiteltyjä teemoja olivat muun muassa:

  • Oman itsen ja työkaverin arvostaminen
  • Onnistuneeseen vuorovaikutukseen liittyvät tekijät
  • Palautteen vastavuoroisuuden tärkeys
  • Psykologinen turvallisuus
  • PERMA-malli: myönteiset tunteet, sitoutuminen, ihmissuhteet, merkitys ja aikaansaaminen

Mielestämme tämän kaltaisen hankkeen merkitys on siinä, että kohtaamme työkavereita ja keskustelemme esim. ammatillisesta vuorovaikutuksesta ja työyhteisön toimintatavoista.