Yhdessä!

Projektin käynnistyessä olemme juuri saaneet vahvistuksen, että virastomme sivukanslia lopetetaan Savonlinnassa ja työntekijät siirtyvät työskentelemään Mikkelin kansliaan. Samoin tieto summaaristen asiaryhmän siirtymisestä Kymenlaakson käräjäoikeuteen on vahvistunut. Nämä käynnissä olevat muutoksen koskevat koko henkilökuntaa.

Hankkeen tavoitteena on vuorovaikutustaitojen, luottamuksen ja henkilöstön roolien vahvistamisen kautta aikaansaada yhteiseen tavoitteeseen pyrkivä, osallistuva työyhteisö, joka pystyy vastaanottamaan tulossa olevat muutokset ja pystyy ja myös haluaa vaikuttaa muutosten sisältöön. Hanke tarvitaan käräjäoikeuden toiminnan tehostamiseksi suurien muutosten edessä. Tavoitteena on esimies- ja alaistaitojen parantaminen ja johtoryhmän työskentelyn tehostaminen. Esimiehet tiedostavat roolinsa, vastuunsa ja vaikutusmahdollisuudet. Yhteisöllisyys, avoimmuus, muiden huomioon ottaminen ja arvostaminen sekä osallistuminen lisääntyy. Ei ole minun tai sinun töitä vaan teemme yhdessä yhtenäisin työtavoin ja työilmapiiri paranee.