Yhdessä uudistuva Kansallisarkisto

Kansallisarkistossa toteutettiin vuoden 2017 alussa merkittävä organisaatiomuutos, jossa itsenäiset maakunta-arkistot ja Kansallisarkisto yhdistyivät valtakunnallisesti toimivaksi Kansallisarkistoksi, jolla on toimipaikkoja yhdeksällä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Matriisiorganisaatiossa tehtävät on jaettu neljälle vastuualueelle. Osaa tehtäviä hoidetaan toimipaikkariippumattomasti, mutta osa tehtävistä on edelleen sidottu tietyssä toimipaikassa tehtäväksi. Uuden organisaation mukainen tehtävien organisointi on pääsääntöisesti saatu tehtyä ja uudet esimies-alaissuhteet on muodostettu.

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, kuten digitaalisaatio sekä Kansallisarkiston vakinaisen henkilöstön voimakas eläköityminen ja supistuvat resurssit vaikuttavat työympäristöön. Ne edellyttävät toimintatapojen tarkastelua ja kehittämistä sekä luovat tarvetta uudenlaiseen osaamiseen.Tehtävien organisointi ja erityisesti toimintatapojen kehittäminen ovat Kansallisarkistossa edelleen meneillään.

Hankkeen tarkoituksena on osallistaa koko henkilökunta arvioimaan tilannetta ja erityisesti pohtimaan vaihtoehtoja, joiden avulla Kansallisarkistossa voidaan kehittää toimintatapoja ja luoda uutta organisaatiokulttuuria. Tehtävien hoitaminen matriisimaisesti monipaikkaisessa organisaatiossa edellyttää toimivaa vuorovaikutusta, vahvuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä. Tavoitteena on lisätä muutoskyvykkyyttä ja muutosvalmiutta. Lähtökohta on ratkaisukeskeinen toimintatapa.