Yhdessä!

Hanke liittyi Etelä-Savon käräjäoikeuden Savonlinnan kanslian toiminnan lakkauttamiseen liittyvään muutokseen sekä jatkuvasti digitalisoituvaan työyhteisöön. Yhdessä! -hanke oli aloitettu jo 1.1.2018 ja hanketta oli jatkettu vuodelle 2019 lokakuun loppuun saakka. Hankkeen tavoitteena on ollut saada aikaan hyvässä ja rakentavassa vuorovaikutuksessa toimiva työyhteisö, joka on yhdessä valmis tuleviin muutoksiin ja sähköisiin työskentelytapoihin.

Hankkeen alkuvaiheessa henkilökunta sitoutui hyvin muutosprosessin suunnitteluun ja sen läpiviemiseen. Projektin jatko olisi vaatinut innokasta ohjausta ja todellisia toimenpiteitä, joilla olisi saatu vaikutusta henkilökunnan työssäjaksamiseen ja työhyvinvoinnin parantamiseen.