VIRKE 2 – Virkeyttä arkeen aivoterveydestä huolehtimalla

Aluehallintoviraston työhyvinvointi on kehittynyt kokonaisuutena positiivisesti, mutta henkilöstöresurssien väheneminen, sitä kautta työmäärän lisääntyminen, tehtävänkuvien muuttuminen sekä tiedon kulun nopeutuminen ja lisääntyminen vaikuttavat henkilöstön jaksamiseen.

Viraston henkilöstöllä on ollut kahden viime vuoden aikana jaksamiseen liittyviä ongelmia ja pitkiäkin sairauslomia aiempaa enemmän. Keväällä 2015 suoritettiin henkilöstölle Terveystalon TyöOptimi kysely, joka osoitti, että henkilöstössä on huomattava määrä henkilöitä, jotka ovat joko uupuneita tai heillä on suuri riski uupumiseen. Myös VMBaron tuloksissa on ollut merkkejä ongelmista henkilöstön jaksamisessa.

Haluamme vaikuttaa siihen, miten jaksamme jatkuvasti kasvavien työtavoitteiden, kiihtyvän informaatiotulvan ja uusien tietokonejärjestelmien hallinnan paineissa ja miten pystymme pitämään aivomme kunnossa. Työympäristön moninaiset muutokset aiheuttavat osaltaan henkistä työkuormitusta, esim. sähköposti ja erilaiset pikaviestimet nopeuttavat ja lisäävät tiedon kulkua ja viestintää, jatkuvasti lisääntyvät ja uudistuvat ohjelmistot vaativat paneutumista ja jatkuvaa opettelua, jotta ohjelmista saataisiin enemmän hyötyä ja työ sujuu.

Eläkeiän nousu vaikuttaa siihen, että henkinen työkyky ja aivoterveys on pystyttävä säilyttämään hyvänä, jotta nuoremmat ikäryhmät jaksavat eläkeikään asti työssään.

Tarvitsemme tietoa aivoterveydestä ja keinoja aivoterveyden ylläpitämiseen ja säilyttämiseen, jotta henkilöstö jaksaisi.