Vertaismentorointi Luova – viraston yhtenäisen toimintakulttuurin luomisen muutosajurina

Hankkeen aikana tuettiin Kaiku-kehittäjien ja työsuojelutoimijoiden verkoston toimintaa, järjestettiin erilaisia vuorovaikutuksellisia tilaisuuksia henkilöstölle ja esimiehille sekä tehtiin eOppivassa julkaistava Vinkkejä vuorovaikutukseen -opas. Tilaisuuksissa käytettiin vertaismentorointia sekä muita dialogisia elementtejä sisältäviä osallistavia menetelmiä.

Hankkeessa syntyneitä kehitysajatuksia ja mm. opasta hyödynnetään jatkossa osana Luova-viraston  muutostukea.

Luova-viraston aloittamisajankohdan siirtyminen vaikutti hankkeen toteutukseen, mikä näkyi esim. tilaisuuksien osallistujamäärissä. Muuttunut valmistelutilanne huomioitiin syksyn tilaisuuksien teemoissa.

Hankkeella pyrittiin vaikuttamaan valmisteilla olevan Valtion lupa- ja valvontaviraston (Luova-virasto) toimintakulttuuriin. Hanke oli osa Luova-viraston toimeenpanohankkeen muutostukea ja sen kohderyhmänä oli eri virastoista kuten Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira), aluehallintovirastoista (AVIt), Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY-keskukset) ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksesta (KEHA-keskus) Luova-virastoon siirtyvä henkilöstö.

Hankkeen tavoitteena oli
1.Koota Luova-virastoon  tulevien virastojen kaiku-kehittäjistä, työsuojeluvaltuutetuista ja muista kiinnostuneista verkosto ja tukea verkoston toimivuutta 2. Ideoida, organisoida ja järjestää yhdessä verkoston kanssa Luova-virastoon siirtyvälle henkilöstölle kehittämis- ja vuorovaikutustilanteita. Toimia tilaisuuksissa vuorovaikutusta ja ideointia rikastavana fasilitaattorina.
3. Tuottaa esimiestyön sähköinen käsikirja, jota voidaan hyödyntää Luova-viraston lisäksi muissakin valtion virastoissa erilaisissa muutoksissa ja uudistumispyrkimyksissä.

Hankkeeseen palkattiin ulkopuolinen Kaiku-kehittäjä hankevastaavaksi.