Valtion sisäisten työyhteisösovittelijoiden työnohjaus ja tuki

Jatketaan v. 2016 aloitettua työnohjausta muuttuvalle ja monimuotoiselle työssä esiintyvien konfliktien sovittelelijoille. Valtion yhteisessä työyhteisösovittelijoiden ”pankissa” toimii tällä hetkellä kolmisenkymmentä työyhteisösovittelijaa, joilla on valmius sovitella myös oman organisaationsa ulkopuolella. Sovittelu on kuitenkin vaativaa työtä ja siksi sovittelijat tarvitsevat paitsi vertaistukea, myös ammatillista koutsausta tai työnohjausta. Myös esimerkit muissa organisaatioissa harjoitettavasti sovittelutoiminnasta ja siihen liittyvistä prosesseista on todettu arvokkaiksi tämän hyvän käytännön levittämiseksi valtiohallinnon sisällä.

Hankkeessa hankitaan työnohjausta hankkeen osallistujien valitsemalta työnohjaajalta sopimuksen mukaan summan kattamissa puitteissa. Ei ateriakustannuksia, työnohjaajan matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaan.