Valtiolla.fi-alustan uudelleenrakentaminen

Hankkeen tavoitteena on saada Valtiolla.fi-alustasta toimiva, käyttäjäystävällinen kokonaisuus korjaten sen selkeät virheet ja puutteet sekä rakentaen uudenlaisia toiminnallisuuksia Valtiokonttorin työelämäpalveluiden ja konsernin palvelutuottajien tuottamien palvelukokonaisuuksien esiintuomiseksi.

Toimiessaan Valtiolla.fi on keskeinen alusta valtiolla tapahtuvan työn näkyväksi tekemiseen ja kehittämiseen.