Vahvuudet käyttöön – menetelmätyöpaja kehittäjille ja esimiehille

Vahvuuksille rakentava kehittäminen ja johtaminen on tuloksellinen työnteon ja työhyvinvoinnin ydintä. Vahvuudet käyttöön -työpajassa tarjotaan 12 valtionhallinnon kehittäjälle tai esimiehelle mahdollisuus kokeilla Taitogalleria pop-up galleria-menetelmää ja saada inspiraatiota omaan työhönsä ja vastaaviin sovelluksiin omassa organisatiossaan.