Uusi HÄVA (Hämeenlinnan vankila)

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen.

Vankila on toiminut uudessa rakennuksessa vuoden. Työyhteisö on kokenut paljon muutoksia. Virkamiehiä palasi virkasiirroista ja uusia virkamiehiä on rekrytoitu runsaasti. Uusi tila mahdollistaa Risen strategian mukaiset toimintatavat. Kaikki opettelevat ja samalla perehdytetään työyhteisön uusia jäseniä.

Hankkeen tavoitteena on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Vastuiden ja tehtävien selkiyttäminen. Risen strategian mukaisen toimintatavan jalkauttaminen arkeen. Hanke kytkeytyy joustavasti Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistukseen, joka käynnistyy alkuvuodesta.

Menetelminä ovat yksilöhaastattelut, ryhmähaastattelut, työpajat, referenssihaastattelut, kevytkyselyt – fiilismittarit, hankkeenseurantataulu kahvilatilaan ja sähköpostitiedottaminen.