Työyhteisötaitojen valmennus

Tuleva toimitilamuutos edellyttää uudenlaisen toimintakulttuurin luomista. Uusissa toimitiloissa tullaan toimimaan avautuvassa toimintaympäristössä, joka vaatii jokaiselta toimintatapojen muutosta ja hyviä työyhteisötaitoja. Hankkeella pyritään luomaan valmiuksia hyvän työilmapiirin kehittämiseen ja hankalien tilanteiden rakentavaan ratkaisemiseen.

Hankkeessa järjestetään ulkopuolisten asiantuntijoiden toteuttamaa koulutusta ja pienryhmätyöskentelyä. Esimiehet toteuttavat omilla vastuualueillaan yhteisissä kokoontumisissa ja tiimipalavereissa hankkeen tavoitteiden mukaista, yhteisesti suunniteltua pienryhmätyöskentelyä.