Työyhteisötaidoilla ja työkyvyn johtamisella yhteiseen työnäkyyn osa 2

Helsingin poliisilaitoksessa vuoden 2012 mittavan organisaatiouudistuksen jälkeen aloitetulla hankkeella tavoiteltiin esimiesroolin vahvistamista ja myös muun henkilöstön työroolien sekä perustehtävän kirkastamista työyhteisössä. Samalla pyrittiin luomaan yhtenäiset varhaisen välittämisen toimintatavat esimiehille sekä edistämään myös tietoisuutta erilaisista työkykyriskeistä ja vastuista niihin puuttumiseen.

Henkilöstölle sekä esimiehille suunniteltua valmennusta jatkettiin syksyn 2013 ja kevään 2015 välisenä aikana. Esimiestyötä ja esimiesroolin kirkastamista tuettiin ryhmäkohtaisen esimiesvalmennuksen avulla. Valmennus tarjosi esimiehille yhteistyön foorumin, jossa sovittiin yhteisistä pelisäännöistä, työprosesseista ja palaverikäytännöistä. Valmennus antoi myös valmiuksia toteuttaa seuraava organisaation ja toiminnan kehittämisvaihe. Esimiesvalmennuksen lisäksi toteutettiin poliisilaitoksen sisäilmatyöryhmän toiminnan käynnistämistä ja toiminnan pelisääntöjen kirkastamista tukeva koulutus.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vuosina 2012–2015 toteutettu työkyvyn johtamiseen ja tukemiseen keskittynyt hankekokonaisuus mahdollisti keskittymisen konkreettisesti työssä hyvinvointiin vaikuttaviin asioihin monipuolisesti eri toimijoiden näkökulmasta. Hankkeen avulla luotiin esimiehille valmiuksia työkyvyn johtamiseen sekä rakennettiin työkyvyn johtamisessa tarvittavia poliisilaitoksen ohjeistusta, työkaluja ja toimintamalleja.