Työyhteisön kehittäminen

Projekti sisälsi yhteensä seitsemän tilaisuutta, joista neljä oli kohdennettu koko henkilökunnalle ja kolme esimiehille. Yhdessä esimiehille kohdennetuista tilaisuuksista oli mukana Päijät-Hämeen käräjäoikeuden esimiehet. Tilaisuuksien vetäjänä toimi Humap Oy:n toimitusjohtaja, organisaatiokouluttaja Terhikki Rimmanen. Tilaisuuksiin osallistuttiin kiitettävästi ja niiden jälkeen pyydettyjen palautteiden mukaan hanke oli onnistunut. Hankkeelle asetetut tavoitteet toteutuivat.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää viraston esimiesten esimiestyötä sekä koko henkilökunnan työyhteisötaitoja. Lisäksi hankkeeseen ryhtymisen taustalla oli valmiuksien antaminen henkilöstölle niiden lähiaikoina tulevien muutosten johdosta, jotka johtavat töiden jakaantumisen ja työtapojen uudelleen arviointiin. Valmiuksia tarvitaan myös siihen, että henkilöstö vähenee ja ikääntyy, mutta työ ei vähene.