Työnohjaus turvapaikka-asioita käsitteleville julkisille oikeusavustajille

Oikeusaputoimistoissa hoidettavien turvapaikka-asioiden lukumäärä on noussut moninkertaiseksi. Projekti alkanut 2017, mutta toimintaan on tullut mukaan uusia henkilöitä ja negatiivisten turvapaikkapäätösten vaikutukset alkavat tuntua. Erilaisia avustajiin kohdostuneita uhkatilanteita on ilmennyt. Turvapaikka-asioita hoitavia avustajia on 31 kpl. 2017 Kaiku työnohjaukseen osallistui 18 avustajaa.