Työhyvinvoinnin kehitysohjelma – inhimillisen tehokkuuden vahvistaminen asiantuntijatyössä

Viime vuosina kehitetty Luken strategiaa tukeva toimintakulttuuri vaatii edelleen aktiivista työstämistä. Henkilöstö toimii monenlaisten vaatimusten ja paineiden keskellä: projektiorganisaation rahoitus, valtionhallinnon määräämät viranomaistehtävät, julkisuuden ja eri intressiryhmien tuomat paineet, kansainvälinen toiminta; toiminta eri paikkakunnilla (esimiesten, alaisten ja projekteissa toimivien toimipaikat voivat sijaita hajallaan eri puolella maata). Luken henkilöstö on vahvasti sitoutunutta, joka aikapaineiden tai päätösvalta- ja vastuukysymysten ristiaallokossa voi paradoksaalisesti lisätä henkilöstön työuupumusriskiä.

Työterveyshuollon esittelemän työhyvinvoinnin ja työkyvyn tilannekuvan sekä henkilöstötutkimusten tulosten perusteella Luken johtoryhmä valtuutti hankkeen toimijat rakentamaan pitkäkestoisen, juurisyihin paneutuvan työhyvinvoinnin kehitysohjelman.

Hankkeen tavoitteena on uudistaa johtamis- ja toimintakulttuuria sekä työn tekemisen tapoja ja toiminnan organisoitumista ruohonjuuritasolta johdon tasolle ja johdon tasolta ruohonjuuritasolle. Koko henkilöstöä koskeva hanke toteutetaan toimijoiden itsensä määrittelemien tarpeiden ja parannusehdotusten pohjalta. Kyse on läpi organisaation tapahtuvasta oppimisprosessista, jolle varataan aikaa runsaasti.