Työhyvinvoinnin kehitysohjelma – inhimillisen tehokkuuden vahvistaminen asiantuntijatyössä

Luken missio on tuottaa tutkimuksella arvoa ja ratkaisuja asiakkailleen.
Mission kannalta on oleellista, että henkilöstö on osaavaa ja organisaatio toimii kannustavasti.
Inhimillisen tehokkuuden parantaminen työhyvinvoinnin systemaattisella johtamisella varmistaa henkilöstön osaamisen jatkuvan kehittymisen ja Luken tuloksellisen toiminnan.

Luken strategiaa tukeva toimintakulttuuri vaatii edelleen aktiivista työstämistä. Henkilöstö toimii monenlaisten vaatimusten ja paineiden keskellä mikä välittyy myös työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Lukesta toimintaympäristönä tekevät haastavan mm. seuraavat elementit: projektiorganisaation rahoitus, valtionhallinnon määräämät viranomaistehtävät, julkisuuden ja eri intressiryhmien tuomat paineet, kansainvälinen toiminta ja monipaikkaisuus: toiminta eri paikkakunnilla (esimiesten, alaisten ja projekteissa toimivien toimipaikat voivat sijaita hajallaan eri puolella maata). Luken henkilöstö on vahvasti sitoutunutta, mikä aikapaineiden tai päätösvalta- ja vastuukysymysten ristiaallokossa paradoksaalisesti lisää henkilöstön työuupumusriskiä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää Luken johtamiskulttuuria siten, että työhyvinvoinnin johtaminen on integratiivinen osa kaikkea johtamistyötä; kaikessa toiminnassa huomioidaan sekä operatiivinen että inhimillinen tehokkuus. Operatiivinen tehokkuus tarkoittaa: tavoitteet, vastuut ja rakenteet ovat selkeitä ja johtaminen ja kommunikaatio tukevat työntekoa. Inhimillinen tehokkuus tarkoittaa: ihmisten psykologiset tarpeet, kuten yhteisöllisyys, luottamus, tunteet, ja merkityksellisyyden kokemus huomioidaan työyhteisön toiminnassa.

Tavoitteena on kulttuurinen muutos: työhyvinvoinnin johtaminen nähdään merkittävänä osana kilpailukyvyn säilyttämistä, johtamis- ja esihenkilötyötä sekä itsensä johtamista. Hankkeessa työskennellään käytännössä organisaation eri tasoilla: johtoryhmissä, esihenkilöiden kanssa sekä tiimeissä ruohonjuuritasolla. Luken johtoryhmä on valinnut henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella työhyvinvoinnin yhdeksi kehittämiskohteeksi.