Työhyvinvoinnilla parhaaksi

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, Palkeet, toteutti syksyllä 2013 Työhyvinvoinnilla parhaaksi -projektin. Se kytkeytyi osaksi virastomme strategista Palkeet parhaaksi -hankekokonaisuutta, jossa ihmiset ja osaaminen on yksi neljästä pääosiosta.

Hankkeessa toteutimme kolme tavoitetta:

  • Koulutimme ja verkostoimme työhyvinvointia edistävää henkilöstöämme (työsuojeluvaltuutetut, pääluottamusmiehet, henkilöstöhallintoja tyhy-ryhmä). Loimme kvartaalikokouskäytänteen ja koulutimme em. henkilöstöä ratkaisukeskeiseen toimintaan.
  • Lisäsimme esimiestemme valmiuksia työhyvinvoinnin edistämiseen. Koulutimme esimiehille ratkaisukeskeisyyttä ja palvelevan johtajuuden periaatteita.
  • Koulutimme työyhteistötaitoja koko henkilöstöllemme. Loimme ulkopuolisten koulutustahojen kanssa virastollemme sovelletun työyhteisötaitokoulutuksen ja toteutumme sitä hyvin laajasti lähes koko henkilöstöllemme. Osana koulutusta kävimme lävitse ratkaisukeskeisyyttä ja uusittua varhaisen tuen mallia ja uutta ryhmäkehityskeskustelumallia.

Teimme projektin avulla ison satsauksen ratkaisukeskeisen toimintatavan ja palvelevan johtajuuden omaksumiseksi virastossamme. Samalla loimme uusia rakenteita ja hyvän alun työhyvinvointihenkilöstön verkostoitumiselle ja osaamisen kehittämiselle.