Toimintakulttuurin kehittäminen THL:n Kuopion toimipisteessä

THL:n Kuopion toimipisteessä työskentelee kahden yksikön alaisuudessa kolmessa eri laboratoriotiimissä ihmisiä. Tilaratkaisujen vuoksi työtä pitää uudelleenorganisoida ja tiloja on jatkossa käytettävissä vähemmän. Olemme siirtymässä kohti yhteiskäyttöisiä tiloja, sekä synergian vuoksi koko toiminnan yhteneväistäminen on tarpeen. Toiminta- ja johtamiskulttuurit poikkeavat merkittävästi tiimien välillä.

Hankkeen tavoitteena on yhtenäistää työkulttuuria, sekä luoda sellainen työyhteisö ja -kulttuuri jossa kaikilla on hyvä olla ja turvallinen työskennellä. Eriteltyjä tavoitteita ovat mm. työntekoa palvelevan johtamisen kehittäminen, sekä kunnioittavan käytöksen ja rakentavan työilmapiirin luominen. Lisäksi tavoitteena on hyvä työntekijäkokemus ja selkeät yhteiset toimintamallit, jotka tukevat työn tuottavuuden ja laadun parantamista. Samalla ne edistävät rakentavaa yhteistyötä nykyisissä sekä erityisesti uusissa yhteisissä tiloissa.

Menetelminä käytetään:

  • Työterveyspsykologin ohjaama tiimivalmennus (työnohjaus) eri henkilöstöryhmille (mm. esihenkilöille ja
    laboratoriossa työskenteleville) yhdessä ja erikseen
  • Esihenkilöiden ja/tai työnjohdollisen portaan henkilökohtaiset sparraushetket (työterveyspsykologin vetämät).
  • Koulutukset eri henkilöstöryhmille tukemaan yhtenevien käytäntöjen käyttöönottoa ja toteutumista (esim. spesifit
    koulutukset tiettyihin laboratoriotehtäviin).