Tietosuojavaltuutetun toimiston valmistaminen muutokseen

25.5.2018 astuu voimaan uusi tietosuojalainsäädäntö, joka muuttaa toimiston ja virkamiesten vastuita ja tehtäviä, organisaatiota ja toimintatapoja merkittävällä tavalla. Muutostilanteet ovat toimiston johdolle ja henkilöstölle vieraita, toimistossa on totuttu vakaisiin oloihin. Lisäksi toimintatapojen ja -kulttuurin on tarpeen muuttua ennen kuin uusi lainsäädäntö astuu voimaan. 

Hankkeen tavoitteena on, että muutos saadaan vietyä läpi hallitusti ja henkilöstö voi hyvin ja pystyy toimimaan uusien vaatimusten mukaisesti.Virasto pystyy toimimaan uuden lainsäädännön mukaisesti ja henkilöstö on omaksunut uudet roolinsa ja tehtäväalueensa.