TEM:n asiantuntijoille suunnattu työssä jaksamisen tukihanke 8+8+8 (Pilotti 2)

Työ- ja elinkeinoministeriössä toteutettiin vuonna 2012 asiantuntijavalmennus ”8+8+8”. Valmennuksen nimi on lyhenne valmennuksen teemasta: 8 tuntia töitä, 8 tuntia vapaa-aikaa ja 8 tuntia lepoa. Hankkeessa 14 valmennettavaa kävi läpi seitsemän moduulia (yhteensä 14,5 pv) sisältäneen valmennuskokonaisuuden välitöineen 11 kuukauden aikana. Valmennuksessa tähdättiin henkilökohtaiseen työssäjaksamisen lisäämiseen, henkilökohtaiseen kasvuun ja kehittymiseen sekä ammatillisen osaamisen täydentämiseen. Käytettyinä menetelminä olivat luennot, ryhmä- ja pari- ja yksilötyöskentelyt sekä yksilöcoaching. Valmennuksen toteutti valmentaja Helena Kokko Miska Oy:sta yhteistyössä ministeriön osaamisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin vastuualueen kanssa.

Valmennuksesta saatu palaute oli erittäin hyvää:  osallistujat kovivat saaneensa valmennuksesta apua merkittäviä parannuksia, tai ainakin neuvoa ja tukea, työsssäjaksamiseensa ja oman elämänsä hallintaan