Tampereen alueverkoston työnohjaus

Kaiku-kehittäjien alueellisen verkostoitumisen ja työyhteisöjen, virastojen ja hallinnonalojen keskinäisen yhteistyön kehittämisen tueksi.
Kaiku-kehittäjät ovat kokoontuneet Tampereella yhteiseen työnohjaukseen vuodesta 2016. Nyt oli pidempi tauko, jonka aikana havaittiin, miten suuri merkitys yhteisellä työnohjausryhmällä on ollut.

Kehittäjät pysyvät aktiivisina ja osallistuvat omien virastojensa kehittämiseen toisiltaan tukea ja vinkkejä saaden.
Yhteiskehittämisen esimerkkinä oleminen, sen kautta laajempaa hyötyä asiakkaille ja tulosyksiköille toimintakulttuurien kehittämiselle dialogiseen suuntaan.