Syyttäjänsihteerityö – palvelulla paremmaksi

Hankkeen teema on Johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen.

Digitalisaatio sekä yhtenäinen resurssi-, osaamis- ja uudistumisnäkökulma tarjoavat mahdollisuuden yhtenäistää sihteerityötä valtakunnallisesti. Palvelumuotoilu antaa työkalun, jolla on mahdollista määritellä syyttäjänsihteereiden tarjoamat palvelut, pohtia niiden yhtenäistämistä valtakunnallisesti sekä suunnitella tulevaisuuden sihteerityötä. Syyttäjänsihteerin tuottamalla palvelulla tarkoitetaan ensisijassa syyttäjän kanssa tehtävää yhteistyötä. Hankkeen tarkoituksena on tehdä palvelukuvaus ja -lupaus sekä tehdä näkyväksi syyttäjän ja sihteerin tehtävä ja rajapinnat.

Vuoden 2019 Syyttäjälaitoksen organisaatiouudistuksen seurauksena luotiin yksi yhtenäinen Syyttäjälaitos. Tämän loi tarpeen yhtenäistää Syyttäjälaitoksen syyttäjänsihteerin tehtävänkuvaa ja yhtenäisiä toimintatapoja. Yhtenäiset toimintatavat edistävät sisäistä liikkuvuutta aiempaa näkyvämmin. Yhtenäinen tehtäväkuva tukee myös toimipaikkariippumatonta työtä.

Hanke on hyväksytetty Syyttäjälaitoksen johdossa. Johto näkee hankkeen tarpeelliseksi ja oikea-aikaiseksi, sillä se tukee Syyttäjälaitoksen strategisia toimenpiteitä.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa valtakunnallinen toimintatapa syyttäjäsihteerin yhdenmukaiselle palvelulle. Tavoitteena on yhtenäistää syyttäjänsihteerin toimintaa koko Syyttäjälaitoksessa, kehittää syyttäjänsihteerin työtä digitalisaation näkökulmasta sekä tarkastella ja arvioida tukevaisuuden sihteerityötä Syyttäjälaitoksessa.

Hankkeessa toteutamme työpajoja, valmennuspäiviä ja pilotointia. Toimintaa tuetaan palvelumuotoilulla, yhteissuunnittelulla ja kokeiluilla.

Sihteerit kokevat, että työnantaja panostaa henkilöstöryhmän työhön ja työn kehittymiseen. Syyttäjänsihteerin työ ja tehtävä tulee näkyväksi ja selkeäksi osaksi Syyttäjälaitoksen kokonaisuutta.