Sisällä olemisen tunnetta henkilöstölle

Käynnissä on TE-hallinnon historian suurin toimintatapa- ja organisaatiomuutos, joka tarvitsee onnistuakseen systemaattista ja tavoitteellista työhyvinvointityötä. Henkilöstön ammatti-identiteetin vahvistaminen.