Ryhmätyönohjaus osastonjohtajille ja muille lähiesimiehille – luottamus ja jaksaminen työyhteisössä

Tavoitteena oli johtamisen ja esimiestyön valmennuksellinen kehittäminen ryhmätyönohjauksen avulla käräjäoikeudessa:

 • esimiestoiminnan kuormittavuuden tarkastelu
 • oman esimiestoiminnan kehittäminen
 • esimiestoiminta hankalissa henkilöstöasioissa
 • lähiesimiesten yhteinen toiminta ja pelisäännöt siinä
 • ohjattavia yhdisti hallinnan tunne esimiestoiminnassa
 • esimiestoiminnalle tyypillistä, että kuormittavuus kasvaa vähitellen
 • työtapana oli käsitellä käytännön ongelmatilanteita case-pohjaisesti

Työnohjauksen osanottajien palaute tehdyn kyselyn perusteella:

 • ohjattavat olivat kokeneet, että työnohjauksessa käsiteltiin esimiestoiminnan kannalta tärkeitä asioita
 • tavoitteiden määrittelyn kannalta työnohjaus oli hyvä
 • ohjattavat olivat saaneet lisää keinoja oman esimiestoiminnan kehittämiseen
 • ohjattavat olivat saaneet käsiteltyä esimiestoiminnan kannalta tärkeitä asioita: konfliktien kohtaaminen ja ratkaiseminen, ajan hallinta, töiden suunnittelu ja henkilökohtainen kehittyminen esimiestoiminnassa
 • ohjattavat olivat kokeneet saaneensa työnohjauksessa lisää taitoja: luottamus toisiin esimiehiin lisääntyi, töiden suunnittelu ja ennakointi, rohkeutta tarttua epäkohtiin ja lisätaitoja aktiivisuuteen ja vastuuseen työssä, jäsentyneempi lähestyminen esimiestoiminnan erilaisiin tilanteisiin

Ohjattavat olivat kokeneet hyödylliseksi työnohjauksessa tapahtuneen pohdinnan ja ääneen sanomisen. Myös muita esimiehiä oli oppinut tuntemaan paremmin. Hyödyllisenä on koettu myös se, että pystyy aikaisempaa helpommin keskustelemaan vaikeistakin asioista.