Ruokaviraston kestävän kehityksen ohjelman valmistelu

Ruokavirasto on strategiassaan määritellyt yhdeksi päämääräksi ”Opimme ja uudistumme yhdessä”, mikä sisältää yhtenä osa-alueena uudistumisen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja toimintaa tehostaen. Yhdessä toimiminen ja oppiminen ns. alaisen hallinnon kanssa on edellytys kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja valmistella viraston toimialalle, yhteistyössä sidosryhmien kanssa kestävän kehityksen ohjelma, joka sisältää tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit.

Menetelminä käytetään:

  • Työpajat ja haastattelut yhdessä viraston sisäisten ja ulkopuolisten verkostojen kanssa
  • Muita yhdessä tekemistä aktivoivia toteutustapoja
  • Mittarit kytketään viraston mittaristoon, jossa on jo olemassa tulossopimuksen mittarit ja viraston strategian mittarit