Poliisihallituksen esimiesvalmennus

Poliisihallituksen esimiesten valmennusohjelman tavoitteena oli selkiyttää esimiesroolia, tuottaa esimiehille tukea ja työkaluja esimiestyöhön, luoda yhteistä käsitystä Poliisihallituksen hyvän johtamisen tasosta ja käytännöistä sekä luoda esimiehille mahdollisuus yhteiselle pohdinnalle ja näkemyksille esimiestyöhön liittyen. Esimiesvalmennuksessa määriteltiin esimiesten kanssa, mitä hyvä esimiestyö ja johtaminen tarkoittavat Poliisihallituksessa.

Esimiesten valmennusohjelma koostui erilaisista moduuleista ja niiden teemat valittiin henkilöstöbarometrin tulosten perusteella:

Moduuli 1 Hyvä johtaminen Pohassa
Moduuli 2 Valmentava ote esimiestyössä
Moduuli 3 Esimiehen juridiset oikeudet ja velvollisuudet
Moduuli 4 Haastelleet esimiestilanteet
Moduuli 5 Esimiehen viestinnän työkalupakki
Moduuli 6 Valmentava johtaminen

Teematyöskentely on alkanut syksyllä 2017 ja päättyi keväällä 2019. Esimiesvalmennus jatkui tämän jälkeen koko poliisin osalta Kohti valmentavaa ihmisten johtamista -kehittämisohjelmalla.

Valmennuksessa tuettiin erilaisia oppimistapoja käyttämällä monipuolisia opiskelumenetelmiä, kuten esimerkiksi verkko-opiskelua Moodle-oppimisympäristössä, luentoja, itsenäistä opiskelua,
harjoituksia ja vertaistukikeskusteluja. Kuhunkin moduuliin soveltuvat opiskelumenetelmät arvioitiin erikseen.

Aiemmin esimiehille pidettiin epäsäännöllisesti koulutuksia ja ne olivat laadultaan enemmän sisäisiä infoja. Kaiku-hankkeen myötä esimiehille on järjestetty säännönmukaisemmin koulutusta ja esimiehiltä on saatu siitä hyvää palautetta. Selkeästi johtamisen kehittämiselle ja esimiehille suunnatuille yhteisille tilaisuuksille on ollut tarvetta. Esimiesvalmennuksen aloittamisen aikaan myös aloitettiin uusi käytäntö, esimiespäivien pitäminen. Esimiespäiviä on pidetty kuitenkin vasta syksyllä 2017 ja vuoden 2019 aikana Kaiku-hankkeen esimiesvalmennuksen yhtäaikaisuuden vuoksi. Kaiku-hankkeen päättymisen myötä osa esimiesvalmennuksesta siirtynee osaksi esimiespäivän ohjelmaa.