Palautteen antaminen arjessa

Verohallinnon verotarkastusyksikkö toteutti työhyvinvointiin liittyvän Kaiku-hankeen ”Palautteen antaminen arjessa” syyskuun 2013 ja syyskuun 2014 välisenä aikana. Hankkeeseen osallistuivat Verotarkastuksen kaikki esimiehet, johto ja henkilöstö eli noin 650 henkilöä 16 paikkakunnalla. Työhyvinvointia parantava hanke lähti liikkeelle henkilöstön VMBaro -tutkimuksessa 2012 marraskuussa esittämistä toiveista. Työmme on asiantuntijatyötä jota tehdään pareittain ja pienryhmissä. Työssä kehitytään työtä tehden ja kehittymisen edellytys on jatkuva palaute niin tarkastuskollegoilta kuin esimiehiltäkin. Henkilöstö toivoi siis lisää palautetta arjessa ja Verotarkastusyksikön työhyvinvointiverkosto tarttui toiveeseen ja esitti johdolle aloitteen kehittämishankkeesta.

Kehittämishanketta suunnittelivat Verotarkastusyksikön työsuojeluvaltuutettu ja Kaiku-kehittäjä sekä paikallistason työsuojeluvaltuutettu ja ryhmäesimies yhdessä Humapin edustajan kanssa, joka oli valittu palvelun tuottajaksi. Valmennus alkoi syksyllä 2013 esimiesten päivän valmennuksella kolmessa ryhmässä. Tässä valmennuksessa keskityttiin pääosin esimiehen rooliin osallistavan työyhteisökulttuurin luojana ja palautteen vastaanottamisen ja antamisen taitoihin etenkin kehityskeskusteluissa. Alkuvuonna 2014 alkoivat ryhmäkohtaiset puolen päivän valmennukset . Valmentaja ja esimies suunnittelivat näiden valmennusten painopisteet etukäteen. Käytännön harjoitteita sisältävien valmennusten saama palaute oli hyvää (palautekeskiarvo 3,71 (asteikko 1-5)). Valmennuksen tuloksena kiinnitämme enemmän huomiota etenkin myönteisen palautteen antamiseen ja toistemme kannustamiseen arjen työssä.