Osallistumisella onnistuneempi organisaatiomuutos

Itä-Suomen poliisilaitoksella oli tunnistettu tarve yhtenäisemmän toimintakulttuurin ja työnäyn kehittämiselle. Lisäksi haluttiin tuoda yhteen hajasijoitetussa organisaatiossa työskenteleviä asiantuntijoita kehittämään yhteistä työtä. Jatkuvasti muuttuvassa työympäristössä tärkeäksi nähtiin myös muutoksessa elämisen taitojen sekä vertaisoppimisen kehittäminen. Taustalla oli myös tavoite tukea poliisilaitoksessa käynnistyvää organisaatiomuutosta.

Hanke ajoittui vuodelle 2019 ja koostui yhteensä kuudesta hankeryhmän työpajapäivästä sekä niiden välillä tapahtuvasta kehittämistoiminnasta. Ulkopuolisena asiantuntijana hankkeessa toimi Tamora Oy.

Hanke lähti liikkeelle organisaatiomuutoksen tukemisesta, mutta muokkautui osallistujien toiveiden ja työskentelyn myötä paljon laajemmin työyhteisön toimintaa kehittäväksi työyhteisöhankkeeksi. Tämä tuki hankkeen onnistumista, sillä osallistujat saivat itse määritellä ne asiat, joita työpajoissa lähdettiin edistämään. Uusien toimintatapojen kehittämisen myötä harjoiteltiin myös uudenlaista kokeilukulttuuria, jonka ideana oli kokeilla uusia ideoita melko nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Pieniä kokeiluja tehtiinkin, minkä ohella moni idea jalostui myös pidempiaikaiseen testaukseen. Positiivista oli myös se, miten eri alueilla työskentelevät ihmiset pääsivät tapaamaan toisiaan sekä oppimaan toistensa työn tekemisen hyvistä käytänteistä.

Hankkeessa luotiin monia kokeilemisen ja kehittämisen arvoisia ideoita sekä uusia toimintatapoja. Osaa on jo testattu ja osa on parhaillaan jatkotyöstämisen kohteena. Lisäksi luotiin Itä-Suomen poliisilaitoksen yhteisen kehittämisen malli, jota voimme hyödyntää poliisilaitoksen kehittämistoiminnassa jatkossakin.