Osaamisen kehittäminen Tutkimusinfrastruktuuripalvelut -yksikössä

Vuoden 2018 alusta Luken organisaatiorakennetta muutettiin tukemaan Luken uudistetun strategian toimeenpanoa. Osana tätä muutosta tutkimusta tukevasta, aineistopalvelusta vastaavasta henkilöstöstä muodostettiin Infrastruktuuripalvelut-yksikkö. Henkilöstöä yksikössä on noin 350, joista 20 – 30 % on lähellä eläkeikää. Kilpailukykynsä takaamiseksi kansainvälisellä tutkimuskentällä Lukella on tarve modernisoida aineiston keruu- ja käsittelymenetelmiä ja hyödyntää nykyistä tehokkaammin ja monipuolisemmin erilaisia teknologioita sekä vahvistaa uusien teknologioiden ja menetelmien osaamista.

Hankkeen tavoitteena on:

Henkilöstön jaksaminen ja osaaminen on eläkeikään asti ajan tasalla ja ihmisten työkyky kantaa koko työuran ajan.
•Henkilöstön projektointiaste on 80 %. Kuormituksen tasaantuminen ja kausivaihtelun vaikutuksen vähentäminen pystytään osoittamaan tunnusluvuin.
•Tavoiteosaamisprofiili on määritelty yksikkö ja henkilötasolla.
•Monipuolisen osaamisen todistava sertifikaatti on 80 %:lla henkilöstöstä.
•Eläköitymistä ja muita työsuhteen muutoksia koskevat toimet on kuvattu ja niiden toteuttamiseen on työkalut.
•Henkilöstötutkimuksen osoittama henkilöstötyytyväisyys ja esimiestyöindeksi ovat parantuneet, tavoite asetetaan vuoden 2018 tulosten valmistuttua.