Oppimismentorointi osana osaamisen kehittämistä ja oppivaa organisaatiokulttuuria

Hanke toteutetaan yhteistyössä Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Eduskunnan kanslian, Energiaviraston ja Maanmittauslaitoksen kanssa.

Oppimismentoroinnilla vahvistetaan jatkuvan oppimisen ja muutoksen tukemista työyhteisössä osana osaamisen kehittämistä. Hanke sisältää elementtejä toimintakulttuurin uudistamisesta, työntekijäkokemuksen parantamisesta ja toiminnan organisoitumisen kehittämisestä, mutta ennen kaikkea hankkeessa pyritään vaikuttamaan jatkuvan oppimisen edistämiseen oppimismentoroinnin keinoin osana organisaation osaamisen kehittämistä.

Hankkeen tavoitteina on
1) tukea virastoja oppimismentoroinnin jatkuvuudessa ja juurruttamisessa osaksi organisaation osaamisen kehittämisen rakennetta,
2) mahdollistaa usean valtionhallinnon organisaation osallistuminen hankkeeseen ja siten vahvistaa virastojen välistä vertaisoppimista ja tiedonjakoa oppimismentoroinnin hyvistä käytännöistä ja eri toteuttamistavoista ja
3) tarjota tietoa, tukea ja työkaluja oppimismentoroinnin toteuttamiseksi, levittämiseksi ja oppimismentoreiden sitouttamiseksi järjestämällä oppimismentorointiin osallistuneille ja siitä kiinnostuneille virastoille yhteinen kouluttajakoulutus.

Oppimismentorivalmennuksen kouluttajakoulutuksen lisäksi osana Kaiku-hanketta on mahdollista
yhteiskehittää oppimismentoroinnin kustannusvaikuttavuuteen liittyvän laskuri.