Muutokset uudessa käräjäoikeudessa

Käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen vuoksi aiemmat Hyvinkään, Itä-Uudenmaan, Tuusulan ja Vantaan käräjäoikeudet ovat yhdistyneet 1.1.2019 uudeksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudeksi. Tämän seurauksena henkilöstöä siirtyy uusiin toimipaikkoihin ja käräjäoikeuden johtamisjärjestelmä, organisaatio ja työprosessit on suunniteltava uudelleen. Samoin on suunniteltava erkoisosaamista vaativien asiaryhmien hoitaminen.

Hankkeessa järjestetään:

Henkilöstökokous syksyllä 2019

Koko henkilöstölle yhteinen tilaisuus, jossa tutustutaan toisiinsa ja johto voi viestiä omia tavoitteitaan sekä kuulla henkilöstöä. Tilaisuuteen hankitaan ulkopuolisia kouluttajia muutostilanteen ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen.

Johdon työnohjaus syksyllä 2019 — keväällä 2020

Johdolle järjestetään työnohjauskoulutusta

Monityötilojen käyttöönoton tukeminen syksyllä 2019

Tilataan koulutusta ja toimintamallien kehittämisen tukea esimerkiksi Työterveyshuollosta tai Senaatti-kiinteistöiltä

Työprosessien kehittäminen

Tutkitaan työprosesseja, työjonojen hallintaa sekä kehitetään niitä. Välineinä esim. Lean -menetelmät. Tuetaan henkilöstön ICT-valmiuksia sähköisten työtapojen käyttöönoton edistämiseksi.

Viestintäsuunnitelman, työsuojelun suunnitelmien ja vastaavien yhteistä toimintaa tukevien suunnitelmien laatimiseen käytetään tarvittaessa konsulttiapua.