Maistraattien mentorointipilotti

Maistraatit ottivat vuoden 2014 alussa käyttöön ikäohjelman, jonka yhtenä tavoitteena on mentorointia koskevan pilottihankkeen käynnistäminen ja toimintatavan vakiinnuttaminen osaksi maistraattien osaamisen kehittämistä. Ikäjohtamisen tavoitteena on huomioida eri-ikäisten tarpeet, vahvuudet ja valmiudet sekä yksilön ja organisaation tavoitteiden yhteensovittamiseksi. Mentorointi on yksi keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Mentorointi-ohjelman tavoitteena on sekä mentoroitavan eli aktorin ammatillinen ja henkilökohtainen kehittyminen että osaamisen, kokemustiedon ja verkostojen siirtyminen vuorovaikutuksessa myös organisaation pääomaksi.

Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdessä Kaiku-kehittäjien kanssa vastaa hankkeen organisoinnista yhteistyössä ulkopuolisen valmentajan kanssa.