Maahanmuuttoviraston Moniosaaja -malli

Moniosaajuudella voidaan parantaa työn laatua, kun hallitaan ja ymmärretään laajempia kokonaisuuksia ja ymmärretään tulevaisuuden työkulttuurin vaatimukset moniosaajuuteen. Moniosaajia tarvitaan erityisesti silloin, kun haluamme helpottaa henkilöstön liikkuvuutta organisaatiomme sisällä tai kahden viraston välillä, sijaisjärjestelyjä, hallita riskejä, tarjota tehtäväjoustoja ja hajauttaa osaamista laajemmalle.Tulevaisuudessa tarvitaan moniosaajia, joilla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.

Hankkeen tavoitteena on parantaa ja tehostaa henkilöstön joustavaa siirtymistä tehtävästä toiseen tarpeen ja kiireellisyyden mukaan. Tämä onnistuu siten, että jokainen voi joustavasti syventyä toisen yksikön osaamiskokonaisuuteen. Hankkeen avulla on tarkoitus laajentaa henkilöstön osaamista ja myös jakaa osaamista substanssilta toiselle – osaamisen joustava käyttö. Lisäksi osaamista tullaan jakamaan mm. kuntien sosiaalityöntekijöiden, poliisien ja ministeriön henkilöstön kesken. Hankkeen avulla henkilöstön siirtyminen yksiköstä ja tehtävästä toiseen on prosessoitu ja siitä tulee tapa toimia virastossa. Moniosaajuutta tuetaan mm. hankkeessa tuotetun verkko-opiskelumateriaalin avulla eOppivassa. Hankkeen päätuloksena on Moniosaaja -mallin pysyvä hyödyntäminen viraston toiminnassa ja jatkossa yli organisaatiorajojen.