Lean – työ sujuu kuin tanssi

Virastossa on ollut suuria muutoksia ( organisaatiouudituksia ja yt-neuvotteluja), henkilökuntaa on vähennetty lähes 50 % viimeisen 10 vuoden aikana, mutta työtehtävissä vastaavaa vähennystä ei ole, päinvastoin olemme saaneet uusia tehtäviä. Henkilökunnalla on selvää ylikuormaa, joten toimintaa on sujuvoitettava ja samalla vahvistettava priorisointeja. Toinen olennainen tarve on toiminnan kehittäminen asiakkaiden tarpeista lähtien; asiakastyytyväisyys on osa henkilöstönkin hyvinvointia ja kohentaa työmotivaatiota. Lisäksi koetamme vahvistaa ihmistemme oman työn johtamista ja kehittämistä.

Ostamme konsulttipalveluna koulutusta; järjestämme sekä peruskoulutusta että koulutamme omia Lean -osaajia ja tukihenkilöitä. Tavoitteena on lean -koulutuksen pohjalta ottaa käyttöön siihen liittyviä (hyviä) käytäntöjä, tehdä henkilöstölähtöisen kehittämistyön organisointia sekä leanin integroimista viraston johtamiskäytäntöihin.