Kokeileva kulttuuri ja yhteistyön kehittäminen

Ulosottolaitoksessa on käynnistetty rakennemuutoshanke. Hankkeen tavoitteena on automaation lisäämisen lisäksi sekä toimintojen että työmenetelmien kehittäminen niin, että tarvittava henkilöstöresurssien vähentäminen voidaan toteuttaa henkilöstön työhyvinvointia, määrällisiä ja laadullisia tulostavoitteita heikentämättä.

Toimintamenetelmien oikeaan tulokselliseen kehittämiseen tarvitaan kaikkien henkilöstöryhmien yhteistyötä, hyvää kokonaisnäkemystä tulostavoitteista, riskeistä. Hyvä työmotivaatio on yksi keskeisistä työhyvinvoinnin tekijöistä. Hankkeessa henkilöstöryhmien yhteistyönä kehitetään toimintaprosesseja. Lisätään sekä kokonaisnäkemystä prosesseista että niiden arviointia ja haetaan kokeilevan työkulttuurin toimintamalleja jatkuvan kehittämisen välineenä. Keskeisenä työvälineenä on sähköinen kehittämisalusta. Lisäksi hankkeessa järjestetään 5 opintopäivää.